اخبار سايت اصلي
1399/05/12
  • حضور جمعي از کارکنان انجمن تالاسمي همزمان با روز ملي اهداي خون

    تقدير جمعي از کارکنان انجمن تالاسمي در روز 9 مرداد ماه همزمان با روز ملي اهداي خون از مجموعه انتقال خون استان
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: در تقويم ملي روز 9 مرداد ماه تحت عنوان روز ملي اهداي خون نامگذاري شده است . يکي از وظايف خطير انتقال خون تامين نياز خوني بيماران تالاسمي است ، با همکاري مردم نوعدوست همدان و حضور اهداکنندگان خون در اين مرکز فراورده هاي خوني بيماران تالاسمي تامين ميشود ، در اين مراسم اعضاي انجمن تالاسمي از بخش هاي مختلف بازديد بعمل آورده و سپس بصورت نمادين از دکتر محمدي مديرکل انتقال خون مرکز همدان با اهداي لوح تقدير کردند.