اخبار سايت اصلي
1399/03/21
  • اهداي خون از امنيت تا سلامت

    سبزپوشان ناجا علاوه بر تلاش براي تامين امنيت مردم با نثار خونشان در راستاي سلامت اين مرزو بوم روز دوشنبه با حضور در مرکز انتقال خون همدان مبادرت به اهداي خون نمودند.
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان:  در حاليکه فصل بهار به آخرين روزهاي خود نزديک ميشود جمعي از فرزندان اين نيروي خدوم مشتاقانه براي جريان يافتن زندگي در رگ بيماراني که چشم انتظار سخاوت مردم هستند به اهداي خون مبادرت نمودند ، اين اولين بار نيست که پرسنل خدوم انتظامي همدان با حضور در مرکز انتقال خون نسبت به اهداي خون اقدام کردند بلکه اين مرکز هرساله ميزبان شمار زيادي از حافظان نظام و امنيت است.