اخبار سايت اصلي
1398/06/11
  • حضور دکتر پور فتح اله مديرعامل سازمان انتقال خون ايران در انتقال خون استان همدان

    حضور دکتر پور فتح اله مديرعامل سازمان انتقال خون ايران در انتقال خون استان همدان
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: حضور دکتر پور فتح اله در تاريخ دهم شهريور ماه در انتقال خون استان همدان و بازديد از تمامي بخش هاي اداره کل و شرکت در اجلاس کميته هاي بيمارستاني در سالن پژوهش هاي دانشگاه علوم پزشکي که با حضور دکتر صداقت ، دکتر مقصودلو ، رياست دانشگاه علوم پزشکي، معاونين دانشگاه و روساي بيمارستانها و مديران بيمه سلامت و تامين اجتماعي انجام شد در مورد مشکلات و مسائل کميته هاي بيمارستاني بحث و گفتگو شد و در ادامه طي جلسه اي با حضور استاندار همدان با هدف راه اندازي مرکز جامع خونگيري بررسي و توافقاتي في مابين صورت گرفت .