اخبار سايت اصلي
1398/05/26
  • اهداي خون کارکنان شرکت آب منطقه اي همدان

    اهداي خون کارکنان شرکت آب منطقه اي همدان
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: اهداي خون مديرعامل و جمعي از پرسنل شرکت آب منطقه اي همدان جهت ترويج فرهنگ اهداي خون سالم .