اخبار سايت اصلي
1398/09/10
  • اهداي خون پرسنل تربيت بدني

    اهداي خون مديرکل و پرسنل تربيت بدني
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: مديرکل تربيت بدني استان همدان به همراه جمعي از کارکنان بمناسبت هفته بسيج با حضور در انتقال خون همدان نسبت به اهداي خون خود اقدام نمودند.