اخبار سايت اصلي
1398/09/10
  • اهداي خون همياران شهرداري

    اهداي خون همياران شهرداري و پيوستن به پويش اهداي خون
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: آقاي دکتر مجيدي به همراه تعدادي از همکاران خود جهت اهداي خون و پيوستن به پويش اهداي خون در اين مرکز حضور بعمل آوردند.