اخبار سايت اصلي
1398/08/04
  • اهداي پلاکت

    اهداي پلاکت شهروند همداني جهت شادي روح برادرشان
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: شهروند همداني با حضور در انتقال خون همدان براي شادي روح برادرشان  که  با بيماري سرطان فوت شده نسبت به اهداي پلاکت خون اقدام نمودند.