اخبار سايت اصلي
1398/08/04
  • اهداي خون کارکنان شرکت گاز

    اهداي خون جمعي کارکنان شرکت گاز
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: اهداي خون جمعي از کارکنان شرکت گاز در روز ملي اطلاع رساني هپاتيت .