اخبار سايت اصلي
1397/12/14
  • اهداي خون به مناسبت روز احسان و نيكوكاري

    رنگ و بوي محبت هرگز كهنه نخواهد شد
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: در اولين روز هفته احسان و نيکوکاري جمعي از كاركنان بانك قوامين با مراجعه به اين اداره كل با اهداي خون خود در  اين امر خداپسندانه مشاركت نمودند.