اخبار سايت اصلي
1397/11/03
  • برگزاري کارگاه آموزشي مديريت ارتباط موثر با اهداکنندگان DERM

    برگزاري کارگاه آموزشي مديريت ارتباط موثر با اهداکنندگان DERM
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: در تاريخ 97/10/26 خانم ناهيد عباسي رضوان کارگاه آموزشي در رابطه با Derm و نحوه برقراري ارتباط مناسب با اهداکننده جهت جذب و حفظ اهداکنندگان و کاهش عوارض ناشي اهداي خون و نکات مرتبط با شناسايي ابعاد رفتاري مختلف افراد و چگونگي حمايت اجتماعي از اهداکنندگان را در کلاس آموزشي در اين اداره کل ارائه نمودند.