اخبار سايت اصلي
1397/10/04
  • آمار اهداي خون در آذر ماه سال جاري

    آمار اهداي خون در آذر ماه سال جاري
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: در آذرماه سال 97 تعداد مراجعين به انتقال خون 4324 و تعداد 3078 نفر موفق به اهداي خون گرديدند که از اين تعداد 998 نفر با سابقه و 2080 نفر مستمر مي باشند.