اخبار سايت اصلي
1397/07/08
  • اهداکننده خون فرا استاني به همدان رسيد

    اهداکننده خون فرا استاني به همدان رسيد
  • به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون استان همدان: در تاريخ 7/7/97 محمد امين جنيدي جعفري اهداکننده مستمر خون که تاکنون 158 بار اهداي خون داشته وارد همدان گرديد.

    ايشان از سال 90 هر سه ماه يکبار در مراکز استانها بر اساس حروف الفبا حضور پيدا کرده و اقدام به اهداي خون خود مي نمايد. آقاي جعفري تاکنون 28 استان را سفر کرده و استان همدان 29 امين استان مي باشد.

    هدف اعلامي او از اين حرکت ترويج فرهنگ اهداي خون در جامعه و تشويق افراد واجد شرايط جهت اهداي خون مي باشد.

    ايشان قصد دارد پس از اتمام سفر خود به 31 استان حس نوع دوستي و انسان دوستي ايرانيان را از طريق دبيرکل سازمان ملل به گوش جهانيان برساند.