اخبار سايت اصلي
1397/07/02
 • اجراي فاز اول واکسيناسيون اهداکنندگان مستمر خون عليه هپاتيت B

  اجراي فاز اول واکسيناسيون اهداکنندگان مستمر خون عليه هپاتيت B
 • در تاريخ 97/7/1 طرح واکسيناسيون اهداکنندگان مستمر خون عليه هپاتيت با همکاري معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي آغاز گرديد. محورهاي مورد تاکيد اين طرح به شرح ذيل مي باشد:

  -         معرفي هپاتيت به عنوان يک مشکل بهداشتي جهاني

  -         استراتژي جهاني حذف هپاتيت هاي ويروسي بعنوان يک تهديد سلامت عمومي تا سال 2030

  -         اجراي اين طرح اهداکنندگان مستمر متولد قبل از 1368/1/1 را مشمول مي شود.

  -         اين بسيج همگاني به مدت 5 ماه از ابتداي مهرماه تا اسفندماه سال جاري ادامه مي يابد.

  -         براي ايمن سازي کامل بر عليه اين عفونت لازم است واکسن در سه نوبت (نوبت اول در زمان مراجعه، نوبت دوم يک ماه بعد از مراجعه نوبت اول و نوبت سوم 6 ماه بعد از مراجعه نوبت اول) و بطور دقيق در تاريخ هاي تعيين شده زده شود.

  -          اين طرح کاملا رايگان بوده و نياز به پرداخت هيچ وجهي ندارد.

  -          از تمامي عزيزان اهداکننده درخواست مي شود به تاريخ هاي ذکر شده در کارت واکسيناسيون دقت کافي نموده و در نگهداري کارت نهايت تلاش را داشته باشند.