• جذب نيروي طرحي پزشک در انتقال خون استان همدان
  • اين اداره کل جهت تکميل نيروي انساني، يک نفر پزشک (پزشک عمومي) را بصورت قراردادي يا در قالب طرح نيروي انساني مي پذيرد. جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن زير تماس حاصل نماييد.

    تلفن تماس: 34228002- 34228008