• شرايط صدور کارت شناسايي اهداکنندگان مستمر خون
 •  

  در سازمان انتقال خون استان همدان براي اهداکنندگان مستمر خون کارت شناسايي عکسدار صادر مي گردد که مراحل و مدارک ان به شرح ذيل مي باشد.

  الف) مدارک مورد نياز :

  1- يک قطعه عکس 2- يک برگ کپي کارت ملي 3- سوابق اهداي خون قبل از سال 85 در صورت وجود

  ب) شرايط دريافت کارت مستمر:

  داشتن حداقل 3 بار اهداي خون در سازمان انتقال خون همدان طي 2 سال گذشته

  مدت زمان صدور کارت : دو هفته

  رنگهاي کارت شناسايي بر اساس تعداد اهداء به شرح زير صادر مي گردد:

  رديف

  رنگ

  تعداد اهداء براي آقايان

  تعداد اهداء براي خانم ها

  1

  سفيد

  9-3

  7-3

  2

  سبز

  24-10

  14-8

  3

  قرمز

  49-25

  39-15

  4

  نقره اي

  99-50

  69-40

  5

  طلايي

  100 بار به بالا

  70 بار به بالا